( Votes )
Zakon o zašiti živali (ZZZiv) v svojem 1. členu določa odgovornost ljudi za zaščito živali, njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja; določa pravila za dobro ravnanje z živalmi... 2. člen zakona pravi, da je zaščita živali dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, v tretjem pa, da nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti. Zakon prav tako določa minimalne pogoje za posedovanje živali, ravnanje z njimi in prepovedana dejanja. Med slednja med drugim sodi tudi: - streljanje živali ne glede na vrsto orožja oziroma strelne naprave;
- obmetavanje s petardami ali drugimi pirotehničnimi sredstvi, obmetavanje s kamenjem ali drugimi predmeti, nastavljanje pasti, razen tistih, ki živali usmrtijo v trenutku in so namenjene za usmrtitev gospodarsko škodljivih glodalcev, zank in limanic razen uporabe lovilnih naprav, ki živali ne poškodujejo;
- preobremenjevanje živali, uporaba plemensko nezrelih živalih (premladih ali spolno nezrelih živali), onemogočanje potrebnega počitka, uporaba bolne, ranjene, poškodovane ali ustrahovane živali oziroma njeno fizično izkoriščanje, preobremenjevanje s tekom ob prometnem sredstvu ter vzpodbujanje živali s poživili (doping);
- vzreja, vzgoja in šolanje na način in s pripomočki, ki živali povzročajo bolečine ali kako drugače škodijo njenemu zdravju;
- namerna trajna ali začasna zapustitev živali;
- posegi na živalih, opravljeni v nasprotju s predpisi.

Zakon določa tudi, da mora skrbnik živali pravočasno zahtevati veterinarsko pomoč in oskrbo bolnih ali poškodovanih živali, veterinarsko pomoč pri porodih, kadar je potrebna, in ustrezno nego bolnih, poškodovanih in onemoglih živali. Skrbnik živali mora živali zagotoviti:
- bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;
- svobodo gibanja, primerno živali glede na njeno vrsto, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve, ki preprečuje nepotrebno trpljenje; - dovolj prostora, če je privezana ali zaprta, glede na njene fiziološke in etološke potrebe v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji;
- svetlobo, toploto, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, koncentracijo plinov, higieno in intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, ki ustreza njeni vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter predpisanim higienskim pogojem;
- ločeno nastanitev nezdružljivih živali.

ZZZiv živali veleva tudi, da mora lastnik PREPREČITI rojstvo neželenih mladičev, za psa pa mora na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo tako, da je pes na povodcu.

Pravilnik o zaščiti hišnih živali njihovo oskrbo ureja še nekoliko podrobneje. Tako določa med drugim tudi velikost pesjaka in pa minimalno dolžine (frdamane) verige, ki ne sme biti krajša od treh metrov, merjeno pri tleh.

Vsakršno kršitev Zakona ali Pravilnika o zaščiti hišnih živali smo DOLŽNI prijaviti pristojni veterinarski organizaciji ali vsaj lokalnemu društvu proti mučenju živali, ki bo pri prijavi pomagalo.

Seznam območnih uradov lahko najdete tule: http://www.uvhvvr.gov.si/si/o_uvhvvr/kontakti_obmocnih_uradov/

Za obalo bi to bilo:

OU Koper
Trg Brolo 4
6000 Koper

tel: (05) 663 45 00
OU-Koper.UVHVVR(at)gov.si

 

Morali bi vam znati pomagati tudi na telefonski številki 113.

Ne obračajta se stran, ker to ni vaša stvar - po Zakonu o zaščiti živali to JE vaša stvar, prijava pa vaša DOLŽNOST! Prijavite, da se take zgodbe ne bi več ponavljale!

Za nemoteno delovanje strani uporabljamo piškotke. Več informacij o piškotkih.

Sprejemam piškotke s spletnega portala bobi4ever.net in dovoljujem anonimno spremljanje statistike obiska.

EU Cookie Directive Module Information