When you’re silent, your silence condones it.

Thus, whatever you believe in goes down the drain.

Jennifer Tindugan-Adoviso

Zadnje čase blog bolj redko pišem. Pa ne zato, ker ne bi imela česa povedati al o čem pisati. Nasprotno, za povedat imam pravzaprav še preveč, morda se mi le ne ljubi. Priznam, živalovavarstvene scene in njenih akterjev imam povečini dovolj, a v pisanju o tem ne vidim smisla. V poplavi vsemogočega je težko a še vedno mogoče ločiti nekaj zrn od plev, ki še niso pozabila v čem je smisel. Kritične mase pa na vidiku žal še ni.

Zadnje leto ali dve precej časa posvetim odkrivanju povsem novih področij. Hecno, kaj vse človeka pritegne in kam ga odnese, če si le dovoli. S prav posebnim veseljem lahko uživa celo v temah, za katere je bil celo življenje prepričan, da so skregane z njim,

Zadnje dni se poglabljam v osebnostne pravice in varovanje zasebnosti. Nekdo je predrzno, nedopustno in grobo ponovno posegel v mojo zasebnost, pa jo bo torej treba zaščitit. Jezi me dejstvo, da se moram ukvarjati s tistimi, s katerimi ne želim imeti prav nobenega opravka, a če se je kdo pripravljen spustiti tako nizko za kanček moje pozornosti, potem morda lahko vsaj deloma ustrežem. Ob tem mi nehote na misel pride odstavek, s katerim je Mitja Kunstelj nekoč zaključil enega svojih blogov: “Kamor se jaz ozrem, če sem izzvan, tam trava ne raste več! V opomin vsem, ki bi radi mojo pozornost!”

Ko se človek loti raziskovati področje, ki je tesno povezano s pravom, lahko brez strahu, da bi brcnil v temo, začne pri Ustavi RS. Tako npr. njen 35. člen varuje  pravice zasebnosti in osebnostne pravice. Pravi namreč takole: Zagotovljena je nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic.

Varovanju zasebnosti posvečamo premalo pozornosti, čeprav je govora o tej temi v zadnjem času vedno več. Strokovnjaki nas opozarjajo, mnogi pa še vedno zamahnejo z roko češ, saj ne počnem nič takega, kar bi bilo potrebno skriti. Kako zgrešeno. Pravica do zasebnosti je temeljna človekova pravica, ki se je običajno zavemo šele, ko je grobo kršena, pa četudi s tako za mnoge trivialno zadevo kot je npr. objava zasebnega elektronskega sporočila na spletu. No, trivialna seveda predvsem dokler gre za tuja sporočila in ne naša.

Zasebnost pa ni omejena le na dogajanje med štirimi stenami lastnega doma. Zmotono je tudi prepričanje, da nam zasebnost ne pripada na delovnem mestu.
Priporočilo Sveta Evrope št. R(89) 2175 namreč določa, da imajo zaposleni na delovnem mestu pravico do vzpostavljanja osebnih in socialnih stikov. Podobnega mnenja je bilo tudi ESČP v primeru Niemietz proti Nemčiji176 leta 1992, ko je zapisalo da “spoštovanje zasebnega življenja mora vsebovati tudi določeno stopnjo pravice do vzpostavljanja in razvijanja odnosov z drugimi človeškimi bitji” in “Poleg tega se zdi, da ni načelnega razloga, zakaj bi ta pojem ‘zasebnega življenja’ izključeval profesionalne ali poslovne dejavnosti [posameznika]…” ( Kovačič, 2006, str. 87)

Zasebnost vključuje tudi pravico do zasebnega življenja in pravico nadzorovati informacije o sebi, torej tudi tem kaj bomo namenili javnosti in česa ne. Ob tem zagotovo ne moremo mimo pravice do ugleda, časti in dobrega imena. Za razliko od morda koga drugega, si jaz svoje časti ne vtikam nikamor, pač pa jo cenim in varujem, podobno kot to počnem z zasebnostjo.

Pravica do zasebnosti je pravica posameznika, da živi svoje življenje kot želi, zaščiten pred samovoljnimi posegi drugih vanj. Zaobjema zasebno in družinsko življenje, dom, čast in dobro ime, pravico o svobodnem odločanju npr. o rojstvu otrok, pa tudi pravico do razkritja informacij o posamezniku. Urejena je na različnih pravnih področjih. Tako ima ob kršitvah prizadeti na voljo različna pravna sredstva za ukrepanje.

Nekateri pravijo, da je zasebnost bistvena za biti človek, vendar je v resnici povsem mogoče biti človek brez zasebnosti. Bolj točno je reči, da je zasebnost nujna za biti svoboden človek.
Charles J. Sykes

Tako, bodi za danes dovolj. Morda pa komu pride prav.

P.S.
Kljub zeleni zimi pa trave letos ponekod ne bo treba kositi…

Komentiranje ni vec mogoce.

Arhiv